گز ۳۲ مغز پسته لقمه ای زعفرانی

معرفی گز:

گز ۳۲ مغز پسته لقمه ای زعفرانی

جعبه کتابی

وزن: ۳۰۰ گرمی

کد محصول۱۰

قیمت گز زعفرانی لقمه ای جعبه کتابی240 هزار تومان


ترکیبات:

گلوکز، مغزپسته، شکر، عسل، گلاب، ترنجبین، عرق بید مشک، سفید تخم مرغ، آب اشامیدنی، زعفرانسایر محصولات

گز ۲۸ مغز پسته

گز ۲۸ مغز پسته
گز ۲۸ مغز پسته ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز، مغزپسته، شکر،...

سوهان گزی

سوهان گزی
سوهان گزی ترکیبات: شکر ، روغن نباتی هیدروژنه خوراکی ، گز...

گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای

گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای
گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای
گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۴۰ مغز پسته آردی

گز ۴۰ مغز پسته آردی
گز ۴۰ مغز پسته آردی ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر...

گز ۴۰ مغز پسته آردی

گز ۴۰ مغز پسته آردی
گز ۴۰ مغز پسته آردی ۳۶۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر...

گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای

گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۳۰۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۲۸ مغز پسته آردی

گز ۲۸ مغز پسته آردی
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۴۰ مغز پسته و بادام

گز ۴۰ مغز پسته و بادام
گز ۴۰ مغز پسته و بادام ۴۰۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۲۸ مغز پسته و بادام

گز ۲۸ مغز پسته و بادام
گز ۲۸ مغز پسته و بادام ۴۵۰ گرمی ترکیبات:گلوکز، مغزپسته،...

گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای

گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای
گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات:گلوکز مغزبادام...

گز ۲۸ مغز بادام آردی

گز ۲۸ مغز بادام آردی
گلوکز، مغزبادام، شکر، عسل، گلاب، ترنجبین، عرق بید مشک،...

گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی

گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی
گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز...

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای شیره گیاهی

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای شیره گیاهی
گلوکز، مغزپسته ۷درصد انگبین خالص، عرق گل گزانگبین شکر،...

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل
گز شکلاتی مغز گردو ناگیل با روکش شکلات لقمه ایی ۱۲ عددی...

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز، شکر، مغر...

گز 32% مغز پسته میوه ای

گز 32% مغز پسته میوه ای
محتویات گز 32% مغز پسته میوه ای: گلوکوز - پسته - موز -...

گز 28% مغز پسته

گز 28% مغز پسته
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز 28% مغز پسته

گز 28% مغز پسته
محتویات گز 28% مغز پسته (450 گرمی) : گلوکوز - پسته - عسل...

گز شیره های انگبین گیاهی

گز شیره های انگبین گیاهی
گز شیره های انگبین گیاهی ۲۰۰ گرمی ترکیبات: ترنجبین، مغز...

گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای

گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای
گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز بدون شکر و گلوکز با انگبین های گیاهی

گز بدون شکر و گلوکز با انگبین های گیاهی
این محصول جدید از ابتکارات این موسسه است که بدون شکر و...

تولید پولکی کنجدی

تولید پولکی کنجدی
این مجموعه به تولید پولکی ها با طعم های مختلف می پردازد

پولکی گل محمدی

پولکی گل محمدی
این مجموعه به تولید پولکی ها با طعم های مختلف می پردازد