فیلم

خواص گز

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱
گز دارای خواص زیادی است که در فیلم زیر به مواردی از آن ها اشاره شده...

Gaz Benefits

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱
Gaz has a lot of benefits which you can see only a few of them in the video...

نشانی گز اشرافی

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
نشانی صنایع گز اشرافی اصفهان: اصفهان، بزرگراه آزادگان، روبروی پالایشگاه...

Address

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
Gaz Ashrafi address: In the opposite of Isfahan Oil Refinery, Azadegan highway,...

Gaz manufacturing process

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱
The process of manufacturing Gaz , in Gaz Ashrafi...