محصولات

گز ۲۸ مغز پسته

گز ۲۸ مغز پسته
گز ۲۸ مغز پسته ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز، مغزپسته، شکر، عسل، گلاب،...

سوهان گزی

سوهان گزی
سوهان گزی ترکیبات: شکر ، روغن نباتی هیدروژنه خوراکی ، گز ، خلال...

گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای

گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای
گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای
گز ۱۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۴۰ مغز پسته آردی

گز ۴۰ مغز پسته آردی
گز ۴۰ مغز پسته آردی ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۴۰ مغز پسته آردی

گز ۴۰ مغز پسته آردی
گز ۴۰ مغز پسته آردی ۳۶۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای

گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۳۰۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۲۸ مغز پسته آردی

گز ۲۸ مغز پسته آردی
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۴۰ مغز پسته و بادام

گز ۴۰ مغز پسته و بادام
گز ۴۰ مغز پسته و بادام ۴۰۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز ۲۸ مغز پسته و بادام

گز ۲۸ مغز پسته و بادام
گز ۲۸ مغز پسته و بادام ۴۵۰ گرمی ترکیبات:گلوکز، مغزپسته، بادام، شکر،...

گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای

گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای
گز ۲۸ مغز بادام لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات:گلوکز مغزبادام شکر عسل...

گز ۲۸ مغز بادام آردی

گز ۲۸ مغز بادام آردی
گلوکز، مغزبادام، شکر، عسل، گلاب، ترنجبین، عرق بید مشک، سفید تخم مرغ...

گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی

گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی
گز ۴۰ مغز پسته آردی شیره گیاهی ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته...

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای شیره گیاهی

گز ۴۰ مغز پسته لقمه ای شیره گیاهی
گلوکز، مغزپسته ۷درصد انگبین خالص، عرق گل گزانگبین شکر، عسل، گلاب،...

گز ۳۲ مغز پسته لقمه ای زعفرانی

گز ۳۲ مغز پسته لقمه ای زعفرانی
گز ۳۲ مغز پسته لقمه ای زعفرانی ۳۰۰ گرمی ترکیبات: گلوکز، مغزپسته،...

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل
گز شکلاتی مغز گردو ناگیل با روکش شکلات لقمه ایی ۱۲ عددی ترکیبات:...

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل

گز شکلاتی مغز گردو ناگیل
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز، شکر، مغر گردو و...

گز 32% مغز پسته میوه ای

گز 32% مغز پسته میوه ای
محتویات گز 32% مغز پسته میوه ای: گلوکوز - پسته - موز - زعفران - شاه...

گز 28% مغز پسته

گز 28% مغز پسته
گز ۲۸ مغز پسته لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل گلاب...

گز 28% مغز پسته

گز 28% مغز پسته
محتویات گز 28% مغز پسته (450 گرمی) : گلوکوز - پسته - عسل - گلاب -...

گز شیره های انگبین گیاهی

گز شیره های انگبین گیاهی
گز شیره های انگبین گیاهی ۲۰۰ گرمی ترکیبات: ترنجبین، مغز پسته، سفیده...

گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای

گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای
گز ۴۰ مغز بادام لقمه ای ۴۵۰ گرمی ترکیبات: گلوکز مغزپسته شکر عسل...

گز بدون شکر و گلوکز با انگبین های گیاهی

گز بدون شکر و گلوکز با انگبین های گیاهی
این محصول جدید از ابتکارات این موسسه است که بدون شکر و گلوکز می...

تولید پولکی کنجدی

تولید پولکی کنجدی
این مجموعه به تولید پولکی ها با طعم های مختلف می پردازد

پولکی گل محمدی

پولکی گل محمدی
این مجموعه به تولید پولکی ها با طعم های مختلف می پردازد